programmas

Programma

Stage

Het doel van een stage is het creeren van kansen waarbij studenten ervaring kunnen opdoen in hun studieveld. Stagairs zijn meestal studenten van hogescholen of universiteiten, maar het kunnen ook volwassenen zijn die willen beschikken over andere vaardigheden om kans te maken op een andere baan. Wij bieden twee verschillende soorten stages aan: werkervaringsstage en onderzoeks- of afstudeerstage.

Hier kun je alle informatie vinden over stages

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn mensen die anderen helpen zonder betaald te krijgen. Dit kan om verschillende redenen gedaan worden.

Hier kun je alle informatie vinden over vrijwilligers projecten